УкраїнськаEnglish
Report on the results of work in 2021

Робота ЦППО у 2021 р. була спрямована на планування, організацію та контроль освітньої діяльності з підготовки магістрів; підготовки та перепідготовки фахівців у сфері професійно-технічної освіти; організацію та проведення курсів різної фахової спрямованості з підготовки у встановленому порядку та підвищення кваліфікації фахівців, а також атестацій, семінарів, консультацій тощо (з безпосередньою організацією на базі ЦППО та на базі інших структурних підрозділів СумДУ); розробку робочих планів і програм на основі типових навчальних планів і програм; пошук інноваційних проєктів щодо надання освітніх послуг з урахуванням потреб ринку праці та потреб замовлень підприємств, установ, організацій; здійснення у встановленому порядку професійного навчання населення, а також залучення до цих проєктів кафедр та центрів, які надають послуги з освіти дорослих.

І Підвищення кваліфікації працівників підприємств та організацій на базі СумДУ

Центр професійної та післядипломної освіти СумДУ продовжує плідну співпрацю з Національним агентством України з питань державної служби щодо підвищення кваліфікації державних службовців за рахунок державного фінансування. В 2021 році було оголошено конкурс за 22 напрямками підвищення кваліфікації і Сумський державний університет шляхом участі у конкурсному відборі від Національного агентства України з питань державної служби отримав замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців загальною кількістю 3890 осіб за 21 напряком (у 2020 році отримали державне замовлення за 9 напрямками із 11).

Центр професійної та післядипломної освіти продовжує діяльність щодо підвищення кваліфікації державних службовців за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у кількості 608 слухачів.

Також, у 2021 році, як і у 2019, було проведено підвищення кваліфікації за напрямом «Плавець-рятувальник» у кількості 9 осіб.

Центр професійної та післядипломної освіти спільно з кафедрою кримінально-правових дисциплін та судочинства продовжує підготовку кваліфікованих робітників за професією «Охоронник». У 2021 році дану професію отримали 10 осіб, 7 з яких є студентами Сумського державного університету.

У 2021 році, відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409 Сумськи державний університет отримав статус спеціально уповноваженої установи (організації), яка проводить іспит на рівень володіння державною мовою.

Спільно з кафедрою журналістики та філології, від якої задіяно 5 викладачів в якості екзаменаторів, Центром професійної та післядипломної освіти було організовано супровід іспитів на рівень володіння державною мовою, де 3 співробітника центру задіяні в якості інструкторів.

З 16 липня по 20 грудня 2021 року іспит на визначення рівня володіння державною мовою в Сумському державному університеті склали більше 1,5 тис. осіб.

ІІ Автопідготовка

У 2021 році в автошколі СумДУ було завершено навчання на курсах з підготовки водіїв категорії "В" для 187 осіб (8 груп), що практично на рівні показника 2020 року (- 10 осіб). Фактично у 2021 році на навчання було зараховано 200 осіб, але 13 осіб були відраховані у звязку із відсутністю бажання навчатися on-line.

В 2021 році продовжено співпрацю з Департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради щодо підготовки на курсах водіїв учасників АТО загальною кількістю 30 осіб (1 група).

При аналізі контингенту (слухачів з числа студентів СумДУ та ззовні) автошкола СумДУ користується попитом серед населення міста. В 2021 році обсяг зовнішнього контингенту зріс в 1,2 рази и склав 122 особи з 187 (на 3 особи більше ніж у 2020 році (119 осіб).

IІІ Магістерські програми

У 2021 році на базі ЦППО продовжується підготовка магістрів за освітньо-професійними програмами «Управління та адміністрування в охороні здоров’я» та «Державна служба» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». За підсумками двох етапів вступної кампанії на навчання за освітньою програмою «Управління та адміністрування в охороні здоров’я» за кошти фізичних та юридичних осіб було зараховано 21 слухача (що на 12 слухачів менше порівняно в минулим роком (32 особи – 2020 рік).

У поточному році, шляхом участі в конкурсі було отримано фінансування від Національного агентства України з питань державної служби на підготовку магістрів за заочної форми навчання за напрямом 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Державна служба» у кількості 8 осіб (що в 4,5 рази менше показника 2020 року).

За підсумками вступних випробувань в 2021 році було зараховано на навчання 13 осіб (8 осіб – за кошти державного контракту та 5 осіб – за кошти фізичних та юридичних осіб). Зменшення контингенту повязане з введенням обов`язкового складання Єдиного вступного випробування з іноземної мови (ЄВІ) (приведення НАДСом постанови КМУ від 29 липня 2009 року № 789 у відповідність до нормативної бази Міністерства освіти та науки України).

Серед контингенту 2021 року 13 осіб з м.Суми (що на 22 особи менше відносно 2020 року (35 осіб). За результатами вступної кампанії було сформовано 1 групу в м.Суми (в 2020 році – 2 групи в м.Суми та м.Конотоп).

ІV Платні послуги навчальних центрів та структурних підрозділів СумДУ

У 2021 році кількість навчальних центрів та структурних підрозділів СумДУ, які надавали додаткові платні освітні послуги протягом року – 37, що на 7,5% менше, ніж у 2020 році (40). Контингент осіб, яким надані платні освітні послуги навчальними центрами та структурними підрозділами СумДУ у 2021 р. становить 7 945 осіб, з яких 99,9% слухачів не навчаються в університеті на постійній основі (2020 рік – 5 415 особи; 84% – не студенти СумДУ).

Повна версія Звіту ЦППО за 2021 рік

 

Search

Visits