УкраїнськаEnglish
Management training (Organization and management of health care)

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Центр професійної та післядипломної освіти

запрошує на навчання

за спеціальністю "Менеджмент"

(освітня програма/спеціалізація "Організація і управління охороною здоров`я"

на 2022/2023 навчальний рік

З 1 січня 2019 року набрав чинності наказ МОЗ України від 31.10.2018 № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров`я», відповідно до якого кваліфікаційною вимогою до керівника (директора) закладу охорони здоров’я є наявність вищої освіти за ступенем магістра «Організація і управління охороною здоров`я».

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Кваліфікація: магістр менеджменту

Форма та термін навчання: без відриву від виробництва (заочна) – 16 місяців

Орієнтовна вартість навчання – 23 850,00 грн.

Умови прийому

Прийом на навчання здійснюється згідно  Правил прийому до СумДУ у 2022 році.

Перелік документів, що подаються абітурієнтом:

- заява (заповнюється в університеті абітурієнтом особисто);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 сантиметри.

Під час подання заяви абітурієнт пред`являє особисто оригінали та надає копії наступних документів:

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (копія паспорта);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 сантиметри;

- копію документа державного зразка  про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;

- копію військово-облікового документа -  для військовозобов`язаних (кім випадків, передбачених законодавством).

Етапи та строки вступної кампанії

У зв`язку з військовим станом етапи та строки вступної кампанії уточнюються. Слідкуйте за змінами!

Етапи вступної кампанії Строки
Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі - ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (далі - ЄФВВ) 26 квітня 2022 р.
Закінчення реєстрації для складання ЄВІ та ЄФВВ
17 травня 2022 р. о 18.00 год.
Прийом заяв та документів від осіб, які мають право вступати на основі вступних іспитів, замість ЄВІ та ЄФВВ (п. 4.5 Правил прийому) 13-16 червня 2022 р.
Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ або вступний іспит у СумДУ (п. 4.5 Правил прийому) 20 червня - 02 липня 2022 р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів для вступників, які складали ЄВІ у 2020 та 2021 роках
01 липня 2022 р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів для вступників, які складали ЄВІ у 2022 році 13 липня 2022 р.

Початок прийому заяв та документів для осіб, які вступають:

- на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ;

- на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15 липня 2022 р.

(03 жовтня 2022 р.)*

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають:

- на основі результатів ЄВІ та ЄФВВ;

- на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

22 липня 2022 р. о 18-00

(21 жовтня 2022 р. о 17-00)*

Проведення фахових вступних випробувань

18-30 липня 2022 р.

(24-27 жовтня 2022р.)*

Оприлюднення списку рекомендованих вступників

не пізніше ніж 02 серпня 2022 р.

(28 жовтня 2022 р.)*

Зарахування за державним замовленням 09 серпня 2022 р.

Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (після зарахування на місця державного замовлення)

- денна та заочна форми здобуття освіти (основний прийом)

- заочна форма здобуття освіти (додатковий прийом)

 

не пізніше ніж 30 вересня 2022 р.

не пізніше ніж 31 жовтня 2022 р.


Конкурсний відбір

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами фахового вступного іспиту, іспиту з іноземної мови та додаткового випробування.

Версія тесту з англійської мови, німецької мови, французької мови

Розклад консультацій та вступних іспитів (буде доступно за посиланням)

 

Приймальна комісія Центру професійної та післядипломної освіти знаходить в ауд. Т-115 (технологічний корпус, другий поверх), тел. (0542) 333-098, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

У разі виникнення питань щодо підготовки за зазначеною освітньо-професійною програмою звертайтесь до завідувача кафедри громадського здоров`я, д.мед.н., проф. Сміянова Владислава Анатолійовича, тел. (0542) 665-057.

Контактний телефон щодо подачі заяв та документів +38(0542)333-098.

 

Search

Visits