УкраїнськаEnglish
Report on professional development for business and government in 2017

Робота ЦППО у 2017 р. була спрямована на планування, організацію та контроль освітньої діяльності з підготовки магістрів; підготовки та перепідготовки фахівців у сфері професійно-технічної освіти; організацію та проведення курсів різної фахової спрямованості з підготовки у встановленому порядку та підвищення кваліфікації фахівців, а також атестацій, семінарів, тренінгів, консультацій тощо (з безпосередньою організацією на базі ЦППО та на базі інших структурних підрозділів СумДУ); організацію курсів для проведення додаткових занять для слухачів з окремих дисциплін понад обсяги встановлені навчальними планами та програмами; розробку робочих планів і програм на основі типових навчальних планів і програм; формування контингенту слухачів ЦППО з урахуванням потреб ринку праці та потреб замовлень підприємств, установ, організацій; здійснення у встановленому порядку професійного навчання незайнятого населення.

У 2017 році вперше Центр професійної та післядипломної освіти СумДУ:

  1. Спільно з кафедрою журналістики та філології організовує та приймає участь у проведенні атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою;
  2. Організовує підтвердження вільного володіння державною мовою без проходження атестації;
  3. Із залученням викладачів Медичного інституту СумДУ проводить курси з підвищення кваліфікації за програмою «Обіг та використання наркотичник засобів» для працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

В цьому році Центром продовжена робота щодо підвищення кваліфікації державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції. В 2017 році шляхом участі у конкурсному відборі було отримано замовлення на підготовку 300 осіб від Національного агентства України з питань державної служби. Семінари проходили у м. Суми на базі СумДУ.

Як і у попередньому році ЦППО продовжує роботу щодо підвищення кваліфікації арбітражних керуючих.

У таблиці 1 наведені результати діяльності роботи Центр професійної та післядипломної освіти у 2017 році.

Підвищення кваліфікації для бізнесу та органів влади на базі ЦППО у 2017 р.

Напрями діяльності, які були організовані в центрі

Кількість слухачів,

(осіб)

Обсяг навчальних доручень за рік (годин)

Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих

4

30,0

Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції

300

120,0

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою

355

708,6

Підтвердження вільного володіння державною мовою без проходження атестації відповідно до п. 56 Постанови КМУ № 818 від 25 жовтня 2017 р.

600

Підвищення кваліфікації фахівців за програмою «Обіг та використання наркотичних засобів»

4

8,0

Наукові консультації (інформаційно-консультаційні послуги за напрямом «Менеджмент» за програмою «Проектний менеджмент»)

28

42,4

Всього:

1291

909,0

 

Контингент слухачів відносно до 2016 р. зріс у 2,2 рази (з 613 осіб у 2016 р. до 1356 – у 2017 р.). Обсяг навчальних доручень ЦППО в 2017 році майже на рівні минулого року (1695 годин – 2017 рік, 1688,5 годин – 2016 рік).

 

Search

Visits