УкраїнськаEnglishРусский
Навчальні програми

Навчальні програми спеціальності 8.15010002 "Державна служба":

Антикризове управління - денна, заочна

Державне регулювання корпоративної соціальної відповідальності бізнесу- денна, заочна

Державна служба - денна, заочна

Державне управління - денна, заочна

Корпоративне управління - денна, заочна

Методологія системного підходу та наукових досліджень - денна, заочна

Основи бюджетування та фінансового планування - денна, заочна

Організація діяльності державного службовця - денна, заочна

Політологічні аспекти державного управління - денна, заочна

Психологія управління - денна, заочна

Регіональний менеджмент - денна, заочна

Соціальна і гуманітарна політика - денна, заочна

Стратегічний менеджмент - денна, заочна

Технологія прийняття управлінських рішень - денна, заочна

Управління державною та колективною власністю - денна, заочна

Управління ресурсами - денна, заочна

Управління соціально-економічним розвитком регіону - денна, заочна

 

Навчальні програми спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій та адміністрування":

Логістика

Організація виробництва

Планування діяльності підприємства

 

Навчальні програми спеціальності 7.04030201 "Інформатика":

Автоматизація систем бухгалтерського обліку

Алгебра та геометрія

Бази данних та інформаційні системи

Дискретна математика

Захист інформації

Іноземна мова

Інтелектуальні інформаційні системи

Інформаційні мережі

Компю'теризовані системи керування

Математичний аналіз

Математична логіка та теорія алгоритмів

Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка

Обчислювальні методи

Основи проектування інтелектуальних систем

Основи програмування

Операційні системи та системне програмування

Організація та обробка електронної інформації

Проектування програмних систем

Програмування та підтримка Web-застосувань

Розподілені інформаційні системи

Системний наліз та теорія прийняття рішень

Теорія інформації та кодування

Теорія ймовірностей та математична статистика

 

Поиск

Количество посещений