УкраїнськаEnglishРусский
Спеціальності

Основним напрямком діяльності ЦППО є перепідготовка фахівців з вищою освітою та студентів старших курсів вищих навчальних закладів ІІІ або ІV рівня акредитації для здобуття другої вищої освіти за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Представники як державних, так і приватних ВНЗ відзначають, що попит на другу вищу освіту постійно зростає (щорічний зріст коливається в межах 20-30%). Це обумовлено збільшенням конкуренції за кращі робочі місця на ринку праці. В цих умовах роль ЦППО СумДУ зростає, оскільки його діяльність сприяє подоланню дефіциту кадрів у галузях, які визначають у даний момент науково-технічний прогрес.

Навчання здійснюється за спеціальностями:

Спеціальність Освітня програма (спеціалізація)
Освітньо-кваліфікаційний рівень Кваліфікація Форма навчання
Термін навчання Вартість навчання за весь термін
074
«Публічне управління та адміністрування»
Державна служба магістр магістр публічного управління та адміністрування
денна

18 місяців

Бюджетне фінансування, або 12 000 грн.
заочна 30 місяців Бюджетне фінансування, або 15 000 грн.

073 "Менеджмент"

Бізнес-адміністрування магістр магістр з менеджменту заочна 1,5 роки (на базі ОКР "бакалавр")
12 000 грн.
2 роки (на базі ОКР "спеціаліст" або "магістр")
15 000 грн.

 

Пошук

Кількість відвідувань