УкраїнськаEnglish
Спеціальності

Основним напрямком діяльності ЦППО є перепідготовка фахівців з вищою освітою за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

Представники як державних, так і приватних ВНЗ відзначають, що попит на другу вищу освіту постійно зростає (щорічний зріст коливається в межах 20-30%). Це обумовлено збільшенням конкуренції за кращі робочі місця на ринку праці. В цих умовах роль ЦППО СумДУ зростає, оскільки його діяльність сприяє подоланню дефіциту кадрів у галузях, які визначають у даний момент науково-технічний прогрес.

Навчання здійснюється за спеціальностями:

Спеціальність Освітня програма (спеціалізація)
Освітньо-кваліфікаційний рівень Кваліфікація Форма навчання
Термін навчання Вартість навчання за весь термін
281
«Публічне управління та адміністрування»
Державна служба магістр магістр публічного управління та адміністрування
заочна

16 місяців

Бюджетне фінансування, або 7 700 грн. за семестр

073 "Менеджмент"

Організація і управління охороною здоров`я магістр магістр з менеджменту заочна 16 місяців
7 700 грн. за семестр

 

Пошук

Кількість відвідувань