УкраїнськаEnglish
International scientific-practical conference

За ініціативи Сумської обласної державної адміністрації та Управління державної служби Головдержслужби України в Сумській області на базі Сумського державного університету 20.06.2012 року проводиться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наукові та практичні аспекти модернізації публічної влади в умовах глобалізації суспільства», яка присвячена Дню державного службовця.

У конференції приймають участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науковці, аспіранти, співробітники науково-дослідних та інших організацій.

Широкий тематичний спектр актуальних питань вдосконалення діяльності публічної влади в умовах глобалізації суспільства дозволяє науковцям оприлюднити результати власних досліджень з питань:

  • теоретичних аспектів державної служби: міжнародний і вітчизняний досвід;
  • особливостей державної служби України, Росії, країн СНД та Європи в історичному аспекті;
  • принципів модернізації публічної влади в умовах глобалізації;
  • антикорупційної діяльністі в органах державної влади: досвід України, Росії, країн СНД та Європи;
  • тенденцій розвитку етики державних службовців;
  • практичних аспектів діяльності державної служби;
  • перспектив інтеграції країн СНД та ЄС у контексті модернізації публічної влади,

а також прийняти участь в обговоренні результатів наукових досліджень науковців із вищих навчальних закладів Німеччини, Польщі та Росії.

Зокрема, конференцію підтримують Курська академія державної та муніципальної служби, Університет Кобленц-Ландау, м. Кобленц (Німеччина), Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін (Польща), Південно-Західний державний університет (м. Курськ), Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова.

Формат конференції, яка проводиться на науково-інформаційному порталі із менеджменту та економіки (http://me.fem.sumdu.edu.ua) кафедри управління Сумського державного університету дозволяє в інтерактивному режимі приймати участь у роботі конференції широкому колу як науковців, так і представників органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

Search

Visits